Mühərrik vaxtı təyinetmə dəstinə nə daxildir?

2022-04-29

Mühərrik vaxtı təyinetmə dəstidaxildir: vaxt kəməri, mühərrik kəməri, su nasosu, avara, gərginlik, mühərrik gərginliyi.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy